11. decembris 2015

Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padome (LSP) vienojas par jaunām ekonomiskās sadarbības jomām.  Pasākuma kontaktpersona no Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK).

Latvijas-Baltkrievijas LSP vienojas par jaunām ekonomiskās sadarbības jomām

 

Pasākuma kontaktpersona no LDDK:

Inese Stepiņa

+371 67225162
inese.stepina@lddk.lv
2015. gada 11.decembrī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šodien, 11. decembrī Daugavpilī norisinājās Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos sēde, kuras ietvaros Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padome (LSP) vienojās par vairākiem būtiskiem turpmākās sadarbības priekšlikumiem.

 

Paralēli starpvaldību sēdei norisinājās arī kārtējā Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Baltkrievijas rūpnieku un uzņēmēju (darba devēju) konfederācija (Союз некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)») Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes sēde, kuras ietvaros Latvijas un Baltkrievijas uzņēmēji pārrunāja ekonomiskās sadarbības problēmu jautājumus, potenciālās sadarbības jomas, kā arī iepazinās ar aktualitātēm abu valstu uzņēmējdarbības vidē.

 

Latvijas – Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes vadītājs VAS “Latvijas dzelzceļš” priekšsēdētāja p.i. Aivars Strakšas: “Baltkrievijas dzelzceļš un visa Baltkrievijas transporta sistēma “Latvijas dzelzceļam” ir ļoti nozīmīgs un stabils sadarbības partneris. Mēs saskatām iespējas attīstīt mūsu sadarbību arī nākotnē, tāpēc nopietni pie tā strādāsim.”

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Viena no LDDK prioritātēm ir starptautisko ekonomisko un biznesa attiecību stiprināšana ar citām valstīm, Lietišķās sadarbības padomes kalpo par instrumentu šī mērķa sasniegšanai. Latvijas-Baltkrievijas LSP ir viena no vecākajām un stabilākajām, tādēļ varam paust gandarījumu, ka abas puses spēj tik sekmīgi vienoties par transporta, loģistikas, kā arī izglītības nozarei būtiskiem jautājumiem.”

 

Sēdes noslēgumā tika parakstīts Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes sēdes protokols, kurā abas puses vienojās par sekojošiem jautājumiem: paritātes principa ievērošana robežšķērsošanas un vīzu izsniegšanas jautājumos; pieredzes apmaiņas veicināšana izglītības jomā; sadarbības attīstība ar tādiem uzņēmumiem Latvijā, kā “Grindeks” (farmācijas nozare), “Ventspils Brīvosta” (tranzīta nozare) un Baltkrievijā – “Baltkrievijas universālās tirdzniecības birža”, lai nodrošinātu divpusējas tirdzniecības iespējas.

 

Papildu informācija par Latvijas-Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomi

 

Latvijas – Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padome izveidota 2008.gadā. No Latvijas puses padomi veido un pārstāv VAS “Latvijas dzelzceļš” priekšsēdētāja p.i. Aivars Strakšas. No Baltkrievijas puses padomi veido Baltkrievijas rūpnieku un uzņēmēju (darba devēju) konfederācija un padomi vada, “MilaVitsa” ģenerāldirektors Dmitrijs Dičkovskis.